ประเภทผู้ยื่นคำร้อง ฯ

ประเภทผู้ยื่นคำร้องเอกสารขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน
ประเภทผู้ยื่นคำร้องเอกสารขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ต้องขึ้นทะเบียนทั้ง 2 ประเภท)
1. ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรน (เสมือนการทำทะเบียนรถยนต์) ที่ หน่วยงาน กสทช. (NBTC)
2. ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน (เสมือนการทำใบขับขี่ ) ที่ หน่วยงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
1. กรณีบุคคล
2. กรณีนิติบุคคล