อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) หรือ โดรน (Drone)

ขึ้นทะเบียนโดรน ทำอย่างไรบ้าง ?

ขึ้นทะเบียนโดรนได้ที่ไหน ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าการขึ้นทะเบียนโดรนนั้นนักเล่นโดรนต้องติดต่อสถานที่ใดบ้าง สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานโดรนต้องทำการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือน The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) ส่วนการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นการขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้ความคลื่นความถี่